EA.1 
PARIS 
2016

31.10 to
29.11

EA.2 
nicosia
2017

31.08 to 21.09